my-pham-mocha-chung-nhan-chat-luong
my-pham-mocha-cong-nghe-hien-dai
my-pham-mocha-thiet-ke-sang-trong
my-pham-mocha-chung-nhan-chat-luong
my-pham-mocha-cong-nghe-hien-dai
my-pham-mocha-thiet-ke-sang-trong
NƯỚC HOA CAO CẤP
[ultimate_heading main_heading=”MOCHA® GROUP – Hàng ngàn phụ nữ đã thành công cùng chúng tôi.” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_style=”double” line_height=”1″ line_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;” line_width=”200″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_family=”font_family:|font_call:” sub_heading_font_family=”font_family:|font_call:” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_margin=”margin-top:20px;”]

CHỈ NGƯỜI VIỆT MỚI HIỂU LÀN DA VIỆT.

CHO NÊN CHÚNG TÔI SINH RA LÀ ĐỂ “LÀM ĐẸP” CHO BẠN BẰNG CHÍNH THIÊN NHIÊN VIỆT.

[/ultimate_heading]

moc-ha-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-CGMP-1-1024x512
[ultimate_heading main_heading=”MỘC HÀ NATURAL CARE” main_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” el_class=”accent-border-color” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_family=”font_family:|font_call:”][/ultimate_heading]

“Mocha Beauty – Đưa thiên nhiên đến gần bạn”
Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người, những ai yêu thích làm đẹp, đã từng hay sẽ bắt đầu, đều có cho mình bộ collection mỹ phẩm cao cấp Mocha.

– Tổng Giám Đốc MOCHA GROUP –
Bà Bùi Thị Thu Hà

[bsf-info-box icon=”Defaults-globe” icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”LỊCH SỬ” hover_effect=”style_3″ pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” css_info_box=”.vc_custom_1522900790261{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#732f92″]Công ty TNHH SX-TM Mộc Hà Natural Care với thương hiệu Mocha là một trong những công ty chuyên sản xuất và cung cấp mỹ phẩm uy tín, chất lượng cao dành cho mọi độ tuổi được khách hàng rất được yêu mến tại Việt Nam và khu vực.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-signal” icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”Phát triển” hover_effect=”style_3″ pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” css_info_box=”.vc_custom_1522900804292{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#732f92″]Sau hơn hai năm hoạt động, Mocha đã phát triển lớn mạnh với hơn 32 nhà phân phối, 20.000 đại lý lớn nhỏ khắp cả nước và hàng loạt những showrooms được đầu tư thẩm mỹ, hài hòa và sáng tạo.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-flag” icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”Sứ mệnh” hover_effect=”style_3″ pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” css_info_box=”.vc_custom_1522900814858{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#732f92″]Với sứ mệnh: “Mocha Beauty – Đưa Thiên Nhiên đến gần bạn” và mong muốn tất cả mọi người, những ai yêu thích làm đẹp, đã từng hay sẽ bắt đầu đều có cho mình bộ collection Mỹ phẩm Cao cấp Mocha.[/bsf-info-box]
[ultimate_heading main_heading=”Với Chúng Tôi !” main_heading_color=”#732f92″ alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#8224e3″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
[interactive_banner_2 banner_title=”KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỘ TUỔI” banner_desc=”Đăng ký làm Đại Lý Mocha >” banner_image=”id^1791|url^http://myphammocha.com.vn/wp-content/uploads/revslider/the7-corporate3/co-013.jpg|caption^null|alt^null|title^mocha group|description^null” banner_link=”|||” banner_style=”style13″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#1f365c” image_opacity=”0.7″ image_opacity_on_hover=”0.3″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”” responsive_max=”” banner_title_font_size=”desktop:26px;” banner_title_line_height=”desktop:30px;” banner_desc_font_size=”desktop:14px;” banner_desc_line_height=”desktop:22px;” css_ib2=”.vc_custom_1522740506098{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_desc_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”KHÔNG PHÂN BIỆT CẤP BẬC, ĐỊA VỊ” banner_desc=”Đăng ký làm Đại Lý Mocha >” banner_image=”id^1788|url^http://myphammocha.com.vn/wp-content/uploads/revslider/the7-corporate2/co-005.jpg|caption^mocha group|alt^null|title^mocha group|description^null” banner_link=”|||” banner_style=”style13″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#1f365c” image_opacity=”0.7″ image_opacity_on_hover=”0.3″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”” responsive_max=”” banner_title_font_size=”desktop:26px;” banner_title_line_height=”desktop:30px;” banner_desc_font_size=”desktop:14px;” banner_desc_line_height=”desktop:22px;” css_ib2=”.vc_custom_1522740649217{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_desc_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”NHỮNG AI ĐAM MÊ KINH DOANH VÀ LÀM ĐẸP” banner_desc=”Đăng ký làm Đại Lý Mocha >” banner_image=”id^1916|url^http://myphammocha.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/lam-dep-cung-mocha-group4.jpg|caption^my pham mocha|alt^null|title^Lam dep cung mocha group|description^null” banner_link=”|||” banner_style=”style13″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#1f365c” image_opacity=”0.7″ image_opacity_on_hover=”0.3″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”” responsive_max=”” banner_title_font_size=”desktop:26px;” banner_title_line_height=”desktop:30px;” banner_desc_font_size=”desktop:14px;” banner_desc_line_height=”desktop:22px;” css_ib2=”.vc_custom_1522740798985{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_desc_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”MONG MUỐN TÌM ĐƯỢC NGUỒN THU NHẬP THỨ 2 TỪ QUỸ THỜI GIAN RẢNH” banner_desc=”Đăng ký làm đại lý Mocha >” banner_image=”id^1917|url^http://myphammocha.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/lam-giau.jpg|caption^my pham mocha|alt^null|title^lam giau voi mocha group|description^null” banner_link=”url:%2Fcorporate%2Fabout%2Fgallery%2F|||” banner_style=”style13″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#1f365c” image_opacity=”0.7″ image_opacity_on_hover=”0.3″ enable_responsive=”yes” responsive_min=”” responsive_max=”” banner_title_font_size=”desktop:26px;” banner_title_line_height=”desktop:30px;” banner_desc_font_size=”desktop:14px;” banner_desc_line_height=”desktop:22px;” css_ib2=”.vc_custom_1522740871242{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_desc_style=”font-weight:bold;”]
[ultimate_heading main_heading=”MOCHA GROUP VỚI NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG QUA 2 NĂM PHÁT TRIỂN” main_heading_color=”#ffffff” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”5″ line_color=”” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;” line_width=”200″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” el_class=”accent-border-color”][/ultimate_heading]
[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”” icon_style=”circle” counter_title=”ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC” counter_value=”20000″ counter_sep=”.” speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#eeee22″ desc_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#ffffff” desc_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-thumbs-o-up” icon_size=”32″ icon_color=”” icon_style=”circle” counter_title=”KHÁCH HÀNG” counter_value=”4000000″ counter_sep=”.” speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#eeee22″ desc_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#ffffff” desc_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-refresh” icon_size=”32″ icon_color=”” icon_style=”circle” counter_title=”LƯỢT MUA” counter_value=”15000000″ counter_sep=”.” speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#eeee22″ desc_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#ffffff” desc_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-gift” icon_size=”32″ icon_color=”” icon_style=”circle” counter_title=”GIẢI THƯỞNG” counter_value=”20″ counter_sep=”.” speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#eeee22″ desc_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#ffffff” desc_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-trophy” icon_size=”32″ icon_color=”” icon_style=”circle” counter_title=”SIÊU EVENT LỚN – NHỎ” counter_value=”500″ counter_sep=”.” speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#eeee22″ desc_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#ffffff” desc_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-plane” icon_size=”32″ icon_color=”” icon_style=”circle” counter_title=”QUỐC GIA” counter_value=”15″ counter_sep=”.” speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#eeee22″ desc_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#ffffff” desc_font_size=”desktop:45px;”]
[ultimate_heading main_heading=”GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU MOCHA GROUP” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”5″ line_color=”” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;” line_width=”200″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” el_class=”accent-border-color”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”TIN TỨC – SỰ KIỆN MOCHA GROUP” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”5″ line_color=”” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;” line_width=”200″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” el_class=”accent-border-color”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”THÔNG TIN PHÁP LÝ” main_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”BÀI HÁT THƯƠNG HIỆU MOCHA” main_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:20px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”MOCHA TRÊN THỜI SỰ VTV1″ main_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:20px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”MOCHA TRÊN THỜI SỰ HTV9″ main_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:20px;”][/ultimate_heading]